Fototalbum van de derny meeting en omlijsting van 11 september.